Ga naar de inhoud

Lokale energie? DOEN!

Samen zorgen we voor het klimaat en een duurzame toekomst! Wij maken inwoners bewust en helpen bij het opstarten van initiatieven. Samen betrokken zijn en participeren in duurzame energieprojecten: dat is Energiek Hardenberg.

Wij zijn de aanjager en initiator van duurzame energieprojecten in de gemeente Hardenberg. Met de kracht van persoonlijke verbinding werken wij aan een duurzame samenleving.

Onze werkwijze

Lokaal profiteren van duurzaam opgewekte energie.

Dat is ons streven. Wij willen inwoners stimuleren om zelf het initiatief te nemen. Door middel van samenwerking en kennisdeling hopen wij het aantal energieprojecten te vergroten en lokale wensen te waarborgen.

Wil je weten hoe wij dit doen? Lees dan verder.